Cadangan baru (perubahan asas wang) sebanyak RM100 juta didepositkan ke dalam sistem bank yang mengamalkan nisbah cadangan berkanun sebanyak 10 peratus. Bank mengekalkan nisbah cadangan lebihan sebanyak 8 peratus sementara orang ramai menggunakan 5 peratus wang bank secara tunai. a. Hitung nilai pengganda wang. b. Jika BNM meningkatkan nisbah cadangan berkanun kepada 20 peratus, apa akan terjadi kepada nilai pengganda wang? c. Berapakah jumlah keseluruhan deposit yang dapat dicipta oleh sistem bank berdasarkan soalan (b)?

1

Jawapan

2015-12-31T12:00:06+08:00