Jawapan

2015-12-29T11:55:04+08:00
A)  r = -4/-2 = 2

b) U₂₀ = -2 × 2¹⁹
           = -2 × 524288
           = - 1048576

S₁₀₀ = -2 × (2¹⁰⁰ - 1)
               2 - 1
       = -2 (2¹⁰⁰ - 1)