Tukarkan perkataan yang dicetak berwarna gelap kepada kata Nama berimbuhan,kata Nama Ganda atau kata Nama majmuk
a) Setelah hari berada di perpustakaan, Susuila pulang ke rumahnya
b) Dia menghadapi pelbagai cabar itu dengar Haiti yang tenang.
c) Swee Lan dan rakan-rakannya Akan menduduki periksa pada akhir tabun ini.
d) Apabila luka pada kudisnya kering, bahagian itu dipenuhi kuping.
e) Jalan di kawasan lereng bukit itu agar sempit.
f) Sebelum meminta bantuan kewangan, mereka terlebih dahulu membuat kertas berkaitan dengar projek tersebut.
g) Sikap manusia yang suka menerima kopi itu tidak patut diamalkan.
h) Pulau yang terdapat di Langkawi sesuai sebagai destinasi pelancongan.
I) Siku dan beberapa alat yang sering digunakan oleh tukang rumah itu sewaktu membina rumah.
j) Penduduk di kawasan pendalaman itu menggamalkan sikap bantu dalam kegiatan harian.
K) Lauk yang disediakan di restoran itu enak.

1

Jawapan

2016-01-15T22:27:35+08:00
Setelah seharian berada di perpustakaan, Susila pulang ke rumahnya