Jawapan

2016-01-30T10:57:28+08:00
# Atom ialah zarah paling kecil bagi sesuatu unsur, dapat mengambil bahagian dalam sesuatutindak balas kimia. 
# Ion ialah zarah yang bercas positif atau negatif.
# Molekul ialah zarah neutral terdiri daripada 2 / lebih atom yang berpadu secara kimia.