Jawapan

2016-01-22T01:10:23+08:00
1) P ke T melalui R = 7 unit
T ke S = 3 unit
S ke Q = 3 unit
Q ke R melalui P lawan arah jam = 7 unit

Jumlah perjalanan
= 7 + 3 + 3 + 7
= 20 unit

3 unit = 600 meter
1 unit = 600/3
1 unit = 200 meter

Perjalanan yang dilalui keseluruhan
= 20 x 200 meter
= 4000 meter

Jawapan: (D) 4000

2) Jerantut terletak di negeri Pahang, Malaysia.