Sebuah syarikat alat tulis telah mengeluarkan sebanyak 267 juta alat tulis 3/4 juta adalah penbaris, 1/2 juta alat pensil warna dan selebihnya adalah pen biru. Berapakah pen merah dan pen biru yang dihasilkan?

2
Adakah pen biru dan pen merah bilangannya sama?
sila bahagi dua untuk mengetahui bilangan pen merah dan pen biru

Jawapan

2016-01-19T21:24:03+08:00
267000(semua)
3/4(pembaris)
1/2(pensil warna)
(pen biru?)
h
4/4-3/4= 1/4
267000×1/4= 66750

66750×1/2=33375
66750-33375
=jawapan
2016-01-20T21:38:29+08:00
Alat tulis = 267 juta
               = 267 x 1 000 000
               = 267 000 000
Pembaris =  \frac{3}{4} x 267 000 000
                = 200 250 000
Pensil warna= 267 000 000 - 200 250 000
                    = 66 750 000
                    =  \frac{1}{2} x 66 750 000
                    = 33 375 000
Maka,
=267 000 000 - 200 250 00 - 33 375 000
= 33 375 000 ÷ 2
= 16 687 500

HARAP MEMBANTU!=)