Jawapan

2016-01-25T08:37:03+08:00
1-Contoh kata nAma am ialah-kereta,buak,pokok,ayam

 2-Contoh penjodoh bilangan-ekor,gugus,buah,potong 

3-Kata ganti nama ialah perkataan yg digunakn utk mengantikan nama diri & nama tunjuk 
     contoh  kata gnti nama diri  - kami kita kamu mereka kalian 
     contoh kata ganti nama tunjuk - sini situ sana inin itu 

4-Kata tugas ialah perkataan yg hadir dlm ayt mendukung sesuatu tugas....