Jawapan

  • Pengguna Brainly
2016-01-23T20:47:21+08:00
- Mesopotamia terletak di kawasan lembah antara dua batang sungai (Sg. Tigris & Sg. Euphrates
- Sg ini mnegalir dr kws pergunungan di Turki ke tnh lembah pamah di Iraq smapai ke Teluk Parsi.
· Babylon dibahagi kepada Akkad di utara & Sumeria di selatan
· Tamadun Mesopotami bermula di Sumeria
· Orang Semeria yg berhijrah ke Sumeria telah membina penempatan dan menjalankan   kegiatan pertanian
· Mereka membina sistem pengairan untuk mengawal pergaliran air sungai.
· Perkembangan aktiviti pertanian menghasilkan sumber makanan yang berlebihan untuk menampung keperluan penduduk yang semakin bertambah
· Perkembangan ini menyebabkan penempatan awal yg berbentuk perkampungan berubah menjadi negara kotaNegara kota itu muncul sepanjang sungai seperti negara kota Assur, Eridu, Kish, Lagash, Mari, Nippur, Ur dan Uruk.
2 5 2