Jawapan

2016-01-24T12:24:48+08:00
- kepercayaaan pada tuhan mereka yang berbeza. - cara mereka bersembahyang pada agama mereka memasing. -istiadat semasa hari perayaan yang berbeza
2016-01-24T12:39:25+08:00
Perbedaan agama Hindu dan Budha terletak sedikitnya pada 5 aspek. Aspek pertama yait dari asal usulnya. Asal usul agama Hindu diyakini muncul dari perpaduan kebudayaan bangsa Aria dan bangsa Dravida, sedangkan agama Budha muncul dari hasil pemikiran dan pencerahan yang didapatkan Sidharta Gautama dalam mencari jalan lain untuk menuju kesempurnaan (nirwana). 
Selain ditinjau dari asal usulnya, perbedaan agama Hindu dan Budha juga terletak pada pengakuan ajarannya terhadap eksistensi Dewa. Dalam agama Hindu dikenal istilah Trimurti yang berarti 3 dewa tertinggi agama Hindu yang memegang kendali terhadap kehidupan semesta, sedangkan dalam agama Budha, konsep ke-dewa-an lebih dipinggirkan. Seorang yang menganut agama Budha mengakui Sidharta sebagai guru besar Budha yang dapat membimbing mereka pada kesempurnaan. Dalam agama Hindu, dikenal pula Sistem Kasta bagi para pemeluknya. Kehidupan masyarakat Hindu dikelompokkan ke dalam 4 golongan yang didasarkan pada keturunan. Sedangkan dalam agama Budha, sistem ekskulivitas masyarakat pemeluknya tidak berlaku. Ajaran agama Budha menganggap jika semua manusia berkedudukan dan memiliki hak kewajiban yang sama.
#harapmembantu^_^