Jawapan

2016-01-27T23:35:50+08:00
1 CM MEWAKILI 100M
1 : 100 000
1 CM MEWAKILI 10M
1 : 10 000