Jawapan

2016-01-30T10:47:33+08:00
Pencampuran kumpulan darah yang tidak serasi akan menyebabkan pengaglutinatan (penggumpulan darah)
2016-01-30T21:42:26+08:00
Ketidakseragaman darah akan berlaku