Jawapan

2016-01-29T21:43:59+08:00
1. Cakap Ajuk dan Cakap Pindah ialah percakapan yang dilaporkan semula secara lisan atau tulisan tanpa mengubah maksudnya.           Cakap ajuk ialah percakapan seseorang yang ditulis semula dengan tidak mengubah maksud asalnya.2. Dalam penulisan, tanda petik ("...") digunakan untuk cakap ajuk.3. Cakap pindah ialah perbualan seseorang yang telah ditulis semula dengan menggunakan bahasa tanpa mengubah maksudnya.4. Tanda petik ("...") tidak digunakan dalam cakap pindah.
1 5 1
2016-01-29T22:04:48+08:00
1. Cakap Ajuk dan Cakap Pindah ialah percakapan yang dilaporkan semula secara lisan atau tulisan tanpa mengubah maksudnya.           Cakap ajuk ialah percakapan seseorang yang ditulis semula dengan tidak mengubah maksud asalnya.2. Dalam penulisan, tanda petik ("...") digunakan untuk cakap ajuk.3. Cakap pindah ialah perbualan seseorang yang telah ditulis semula dengan menggunakan bahasa tanpa mengubah maksudnya.4. Tanda petik ("...") tidak digunakan dalam cakap pindah.5. Perhatikan perbezaan antara cakap ajuk dengan cakap pindah di bawah ini.