Jawapan

2016-02-01T23:21:46+08:00
1. Pendidikan dalam dinasti Han dan Chin lebih tertumpu kepada tujuan mengisi jawatan dalam pentadbiran.

2. Peperiksaan awam mengandungi 3 tahap iaitu Hsiu Tai setaraf dengan ijazah pertama yang dijalankan di daerah-daerah China. Tahap ke-2 Chun – Jen setaraf dengan sarjana yang diadakan di ibu kota daerah, dan tahap ke-3 Chin Shih setaraf dengan doktor falsafah dan dijalankan di ibu kota empayar, bertempat di istana dan di hadapan maharaja. Mereka yang lulus tahap 1 atau ijazah pertama akan berpeluang menjadi pegawai kerajaan dan ijazah ketiga layak untuk menjadi pendidik.

3. Peperiksaan awam tahap 1 diadakan 2 kali dalam tempoh 3 tahun peperiksaan awam tahap kedua dan ketiga diadakan tiga tahun sekali. Bagi tujuan 
menyatupadukan negara China, Dinasti Chin turut memperkenalkan satu sistem tulisan yang standard (sama) untuk seluruh China.

4. Perkembangan falsafah bermula pada zaman Dinasti Handan falsafah yang penting pada zaman tersebut adalah Confucianisme dan Taoisme. Confucianisme dijadikan agama rasmi Empayar Han. Karya-karya Confucius menjadi bahan kajian utama di sekolah-sekolah dan menjadi asas peperiksaan perkhidmatan awam dalam memilih pegawai-pegawai baru dalam pentadbiran. Pengaruh Confucianisme yang meluas telah mewujudkan kumpulan cerdik pandai yang sangat berpengaruh dalam bidang pentadbiran.

5. Falsafah peperangan juga dihasilkan pada zaman Dinasti Han oleh seorang penulis bernama Sun Tzu. Beliau mengarang sebuah buku mengenai strategi peperangan iaitu “The Art of War” yang menjadi rujukan dan pedoman dalam menghadapi peperangan dan kajian oleh akademi ketenteraan seluruh dunia.

6. Dinasti Chin menekankan falsafah legalisme yang diperkenalkan oleh Han Fei Tzu menyarankan bahawa undang-undang yang tegas perlu untuk mendisplinkan rakyat. Falsafah ini percaya undang-undang yang tegas dapat mewujudkan nilai baik dan ketertiban dlam masyarakat.

7. Falsafah lain ialah Mencius yang berpendapat manusia berakhlak baik dan menjadi sebaliknya kerana pengaruh alam sekitar.