Nyatakan peribahasa yang sesuai dengan maksud ayat tersebut.
1.Bahasa yang dipertuturkan oleh sesuatu kaum

3.Orang yang melalukan sesuatu pekerjaan dengan tidak bersungguh-sungguh
4.Nazrin kebingungan apabila berada di tengah-tengah bandar raya itu kerana tidak pernah memjejakan kaki di situ.
5.Amirudin cuba menduga kehebatan fadli dalam bidamg sains dam Mathematik sedangkan dia tahu akan kebijaksaanaa fadli.
6.Dalam usaha untuk mencapai kamajuan dan kejayaan negara nilai kerjasama dalam kalangan rakyat amat diperlukan

1

Jawapan

2016-01-31T07:33:22+08:00
1) bahasa ibundaa
3) bagai melepaskan batuk di tangga
4) seperti rusa masuk kampung
6) bagai aur dengan tebing/ ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni/ berat sama dipikul, dingan sama dijinjing