Jawapan

2016-02-01T18:01:15+08:00
Perubahan berlaku secara berperingkat (evolusi). Antara faktor yang mempengaruhinya adalah;
1. Manusia mula tinggal menetap, dan tidak lagi secara nomad (berpindah-randah) 
2. mengamalkan amalan bercucuk tanam dan penternakan haiwan
3. Mula tinggal dalam kelompak yang lebih besar, dan kediaman yang lebih kukuh dan selamat
4. Kesuburan tanih di kawasann lembah sungai menggalakkan usaha bercucuk tanam bagi keperluan seharian.
5. Perkampungan kecil dari semasa ke semasa berkembang menjadi bandar, sekaligus, mendorong kewujudan sistem undang-undang/peraturan bagi menjamin kestabilan dan keharmonian komuniti.
6. Secara langsung, ketua dilantik bagi menguatkuasakan undang-undang 
7.  Kehidupan yang teratur membolehkan masyarakat menjadi semakin kreatif dalam usaha meninggkatkan kualiti hidup
8. Masyarakat mula menghasilkan pelbagai ciptaan seperti roda, bajak, peralatan tembikar, dan sebagainya.
9. Hasil penciptaan alatan membolehkan lebihan makanan dikeluarkan dan mendorong kepada   aktiviti perdagangan dengan kawasan-kawasan lain melalui pertukaran barangan (sistem   barter).