B) Rajah 3 (b) di ruang jawapan menunjukkan sebahagian daripada sebuah segi tiga PQR.

1). Dengan menggunakan protaktor dan pembaris,lukis sebuah segi tiga PQR bermula dari garisan yang diberi dalam ruang jawapan dengan PQ=6cm,QP=7.5 cm dan

1
dan.......  mana nilai sudut yang diberi

Jawapan

  • Adl
  • Bercita-cita tinggi
2016-02-11T02:56:33+08:00