Dalam satu kuiz ,setiao peserta dikehendaki menjawab 40 soalan .2 markah akan diberikan bagi jawapan yang betul,0.5 markah ditolak untuk menjawab yang salah dan 1 markah ditolak untuk soalan yang tidak dijawab .Ravi menjawab 30 soalan yang betul dan 4 soalan dengan salah .Hitung jumlah markah yang diperolehi Ravi.

2

Jawapan

  • Pengguna Brainly
2016-02-06T16:47:19+08:00
Soalan = 40
betul = 2 markah
salah = - 0.5
x jawab = - 1

betul = 30
salah = 4
x jawab = 6

Jawapan = 30 x 2
                = 60 markah
   
                = 60 - 4(0.5)
                = 60 - 2
                = 58 markah
                  
                = 58 - 6(-1)
                = 58 + 6
                = 64 markah

Markah Ravi = 64 markah
1 5 1
2016-02-07T21:04:15+08:00
Jumlah markah yang diperolehi ravi ialah 64