Jawapan

  • Pengguna Brainly
2016-02-07T18:26:38+08:00
6.1 Cara Harold MacMichael mendapatkan tandatangan raja-raja Melayu

Orang-orang Melayu menentang Malayan Union kerana marah dengan cara Harold Macmichael mendapatkan tandatangan daripada raja-raja Melayu. Raja-raja Melayu telah digesa, diugut dan diabui mata. Semasa diminta menandatangani persetujuan tersebut, raja-raja Melayu tidak diberitahu isi cadangan yang terkandung dalam perlembagaan Malayan Union. Raja-raja juga tidak diberi tempoh masa yang cukup untuk meneliti kebaikan dan keburukan Malayan Union dan baginda juga tidak dibenarkan berbincang dengan pembesar atau Majlis Mesyuarat Negeri sebelum menandatangani persetujuan penubuhan Malayan Union. Ugutan Harold MacMichael telah menambahkan kemarahan orang Melayu. Harold MacMichael mengugut sekiranya raja-raja Melayu enggan menandatangani persetujuan penubuhan Malayan Union, baginda akan dianggap pro-Jepun dan disingkirkan daripada takhta masing-masing. Tindakan jahat yang digunakan oleh Harold MacMichael dalam mendapatkan tandatangan raja-raja Melayu dapat dibuktikan melalui surat-surat yang ditulis oleh Sultan-sultan di beberapa buah negeri. Antaranya,
Surat Sultan Kedah
“ Beta telah diberi katadua dengan mulut dengan masa yang dihadkan dan jikalau beta menolak daripada menurun tandatangan ke atas apa yang beta katakan alat menyerah diri, pengganti beta yang akan menurunkan tandatangannya, akan dilantik. Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negeri telah terpaksa menurunkan tandatangan dengan mengaku mereka akan menasihatkan beta supaya menurunkan tandatangan. Beta telah diberitahu iaitu perkara itu adalah perkara shakhsiah dan sulit dan beta tidak perlu dibenar menceritakan apa yang telah berlaku itu ” .
Beta yang dimaksudkan dalam isi surat di atas ialah Sultan Badlishah yang diberi kata dua sama ada menandatangani persetujuan penubuhan Malayan Union atau baginda tidak akan diiktiraf oleh Kerajaan British sebagai Sultan yang rasmi di negeri Kedah.

Surat Sultan Selangor
“ MacMichael berkata, adalah sebaik-baiknya bagi tuan menyerahkan kuasa-kuasa kepada King, saya minta tuan berilah persetujuan tuan dan janganlah enggan. Beta menjawab beta percaya kepada King dengan sepenuhnya. Beta berkehendak baginda King dan kerajaan menguruskan hal-hal ehwal tanah kampung beta dengan adil. King itu adalah sebagai guru beta dan beta muridnya. Sangatlah layak beta diajar olehnya ”. 
Surat Sultan Perak
“ Beta telah menurunkan tandatangan oleh kerana beta telah dipegang di dalam masa terburu-buru dan oleh kerana beta telah penuh mempunyai taat setia kepada Mahkota British dengan penuh keyakinan bahawa hak-hak beta dan hak-hak rakyat beta tidak akan tersentuh. Tiadalah boleh dikatakan beta telah bersetuju kepada butir-butir yang berputar belit yang berat di dalam Malayan Union yang dicadangkan itu ” . 3 
1 5 1
  • MFA1
  • Bercita-cita tinggi
2016-02-08T10:50:00+08:00
Bahasa Melayu dan tulisan jawi akan dihapuskan.