Terdapat 450 orang murid perempuan dan 650 murid lelaki di dalam sebuah sekolah.Pecahan bilangan orang murid yang berumur di atas 9 tahun ialah 2 per 5 . Berapakah jumlah murid yang berumur di bawah 9 tahun? tolong jawab dengan jelas.

2

Jawapan

2016-02-10T17:55:33+08:00
1)450+650=1100  2) 2/5 × 1100=440 3)1100-440=660
2016-02-10T17:56:51+08:00