Jawapan

2016-02-12T09:07:52+08:00
 Cara-Cara Mengamalkan Amalan Berjimat CermatAmalan berjimat cermat merupakan suatu amalan yang amat penting dalam kehidupan kita. Amalan iniperlu disemai dalam jiwa kita terutamanya sejak kita kecil lagi seperti pepatah“melentur buluh biarlah darirebungnya”.Kita harus berjimat cermat dalam aspek seperti air, elektrik, wang dan sebagainya untuk menjamin masa depan kita. Wang amat berguna dalam kehidupan. Oleh itu, kita perlu bijak menggunakandengan melaksanakan cara-cara yang dapat mengamalkan amalan berjimat cermat supaya wang ini dapatdigunakan apabila kita mengalami masalah yang amat memerlukan wang seperti pepatah “sediakan payungsebelum hujan”. Terdapat pelbagai cara untuk berjimat cermat dalam aspek wang. Cara yang terutama dan biasanyadigunakan oleh orang ramai ialah menabung sama ada di dalam tabung ataupun di dalam bank. Inimerupakan cara yang berkesan kerana wang ini dapat digunakan apabila kita memerlukan pada masa depan.Oleh hal demikian, kita tidak berhutang dengan orang lain dengan meminjam duit daripada orang lainterutamanya daripada Ah Long.Seterusnya, bagi wang yang dtabung dalam bank, wang kita akan bertambah. Hal ini demikian keranawang tersebut akan dilaburkan dan keuntungannya akan dibahagikan kepada kita sebagai penyimpan. Selainitu, wang yang kita simpan dalam bank lebih terjamin daripada dicuri atau hangus dalam kebakaran. Denganitu, kita masih mempunyai wang untuk digunakan sekiranya ditimpa kemalangan. Di samping itu, wangyang kita simpan dalam bank juga dapat membantu kerajaan bagi menjalankan projek pembangunan.Dengan cara ini, negara kita yang sedang membangun ini akan bertambah maju dan makmur dan dapatberbanding dengan negara lain seperi pepatah “berdiri sama tinggi,duduk sama rendah”.Dengan itu, jelaslah bahawa menyimpan wang di bank memang banyak faedahnya selain menjamin masa depan kita dannegara.Kita bukan sahaja perlu berjimat cermat dalam wang, malahan kita juga perlu berjimat cermat dalam air.Air merupakan sumber yang amat penting dan dikurnia oleh Tuhan kepada kita. Ia boleh digunakan semasamemasak, menyiram pokok bunga, mencuci, mandi dan sebagainya. Natijahnya, kita perlu berjimat cermatsemasa menggunakan air dengan menutup paip dengan ketat apabila tidak menggunakan air. Menelefontukang paip dengan segera untuk membaiki paip air yang berpecah supaya tidak berlakunya pembaziran airyang banyak dan meningkatkan kos bayaran air. Kita juga boleh menggunakan semula air seperti airmencuci nasi untuk menyiram pokok bunga.Tambahan pula, kita juga harus menjimatkan penggunaan elektrik supaya tidak boros dan menyebabkankita perlu membayar kos elektrik yang tinggi. Memadamkan lampu dan menutup suis peralatan elektrik seperti television, radio, komputer dan lain-lain lagi apabila kita tidak menggunakannya. Kita harusmenggunakan peralatan elektrik yang baru dan dapat menjimatkan elektrik bagi menggantikan peralatanelektrik yang memerlukan banyak eletrik dan sentiasa digunakan seperti peti sejuk.Tuntasnya, cara-cara mengamalkan sikap berjimat-cermat amat diperlukan bagi melahirkan anak-anak yang berakhlak kerana mereka merupakan generasi yang bakal mendukung wawasan pada masa akan datangseperti bak kata pepatah “pemuda bangsa harapan, pemudi tiang negara”. Oleh hal demikian ,kita harusberjimat cermat supaya dapat menjamin masa depan kita yang cerah.