Terdapat 1 murid mendapat 68 markah dan 4 orang murid mendapat 76 markah. Manakala 5 orang murid mendapat 82. Maka 3 orang murid pula mendapat 88 markah dan 2 orang murid mendapat 96 markah.Hitung julat markah yang diperolehi oleh murid-murid itu.

2

Jawapan

2016-02-13T12:16:28+08:00
Total=83.. kira balik la mcm mna nk dapat
2016-02-13T12:58:08+08:00
Julat = Nilai tertinggi - Nilai terendah
68 markah = 1
76 markah = 4
82 markah = 5
88 markah = 3
96 markah = 2

Nilai yang paling tinggi = 96
Nilai yang paling rendah = 68

= 96 - 68
= 28#

Julat markah yang diperolehi oleh murid-murid itu ialah 28.
markah paling tinggi 96.markah paling rendah 68