Jawapan

2016-02-13T21:52:05+08:00
Antara cabaran yang membentuk Wawasan 2020 berkisar ke arah mewujudkan masyarakat yang berjiwa patriotik, tenteram dan maju dengan keyakinan terhadap diri sendiri, bangga dengan apa yang dicapai serta gagah menghadapi pelbagai masalah.

Cabaran itu turut menyatakan masyarakat negara ini mesti dapat dikenali melalui usaha mencapai kecemerlangan, sedar semua kemampuannya, tidak mengalah kepada sesiapa, dan dihormati oleh rakyat negara lain.