Jawapan

2016-02-14T00:22:49+08:00
Budi bahasa yang baik dapat mengeratkan hubungan sesama masyarakat.Dewasa ini ,ibu bapa kurang memainkan peranan dalam mendidik anak-anak mengenai budi bahasa kerana terlalu sibuk dengan kerjaya masing-masing hingga mengabaikan tanggungjawab mereka.Antara punca seterusnya, ibu bapa terlalu mengharapkan guru di sekolah untuk mendidik anak-anak mereka hingga tidak menekankan aspek budi bahasa dalam diri anak-anak di rumah.Selain itu,peranan ibu bapa juga penting dalam mendidik dan membentuk akhlak terpuji anak-anak.Ibu bapa berhak menentukan dengan siapa anak-anak mereka patut berkawan.Hal ini kerana,pengaruh rakan sebaya akan menyebabkan mereka menjurus ke arah perlakuan yang negatif.

Sejak kebelakangan ini, ia semakin kurang diamalkan kerana kurangnya didikan tentang amalan ini di peringkat keluarga. Jika amalan ini tidak dididik sejak kecil, rakyat Malaysia akan hilang budi bahasanya. Contohnya, remaja hari ini kurang mengamalkan pemberian salam kepada orang tua. Oleh yang demikian, ibu bapa haruslah memainkan peranan mendidik anak-anak tentang amalan berbudi bahasa.Selain itu, amalan berbudi bahasa kurang diamalkan kerana segelintir rakyat kita sudah tidak lagi mempunyai sifat baik. Sebaliknya, jiwa mereka dipenuhi sifat sombong dan angkuh.Tanpa sifat malu dan adab sopan, gejala rasuah dan jenayah juga kian meningkat  kepada negara.Demikian itu , remaja sekarang juga bangga dengan budaya luar berbanding budaya sendiri .Remaja sekarang juga menggangap budi bahasa ini  tidak penting dan hanya mahu mengikut cara mereka sahaja.Seharusnya kita mengamalkan sifat terpuji seperti lemah lembut, menghormati orang lain dan berhemah tinggi kerana ia dapat melahirkan rasa kasih mesra sesama manusia tidak kira bangsa, agama, usia, taraf atau warna kulit.


Di samping itu , kewujudan pelbagai media massa di negara ini dalam tempoh terdekat turut menjejaskan kualiti budi bahasa remaja kita. Pelbagai program yang tersiar terutama penyiaran budaya luar telah mempengaruhi minda remaja kita untuk meninggalkan budi bahasa yang menjadi pegangan masyarakat kita suatu masa dahulu itu. Semakin lama remaja menonton program yang sebegini semakin terjejaslah konsep budi bahasa yang diterapkan dalam dirinya oleh ibu bapa dan pihak masyarakat itu. Jelaslah, remaja tidak lagi berbudi bahasa kerana terpedaya dengan kandungan palsu atau berunsur imaginasi khayalan media massa yang diimport itu.Untuk mengatasi masalah ini, ibu bapa memainkan peranan paling utama dalam membentuk akhlak anak-anak itu. Mereka harus meluangkan masa dan mempamerkan teladan yang betul serta memberikan didikan keagamaan kepada golongan muda itu. Remaja lebih mudah meniru budi bahasa itu apabila melihat sendiri kelakuan baik yang dilakukan oleh ibu bapa mereka. Ringkasnya, masalah ini boleh ditangani apabila ibu bapa tidak mementingkan aspek kebendaan sahaja.


Justeru itu ,pihak sekolah turut mempunyai tugas berat dengan melaksanakan sistem pendidikan yang menekankan falsafah kemanusiaan dan janganlah bergantung sepenuhnya terhadap kerajaan. Punca berikutnya adalah guru-guru yang kurang menekankan aspek berbudi bahasa dan lebih mengutamakan aspek peperiksaan.Seharusnya pendidikan di sekolah hendaklah menekankan keperluan membentuk pelajar menjadi insan yang seimbang peribadinya dalam segi jasmani, rohani, dan intelektual.Sesungguhnya, kejayaan pihak pengurusan sekolah dalam melaksanakan tugasnya bakal menghasilkan remaja yang berbudi bahasa itu.

Selain itu ,kurang perhatian dari kerajaan juga menjadi punca kepada masalah budi bahasa semakin merosot dengan teruk.Untuk mengatasi masalah tersebut ,kerajaan juga boleh membantu memupuk konsep budi bahasa dalam jiwa remaja dengan mewujudkan satu program khas untuk remaja. Program Khidmat Negara merupakan satu aktiviti yang baik tetapi beberapa penelitian halus harus dilaksanakan terutama menekankan lebih banyak konsep budi bahasa yang praktikal untuk diamalkan oleh remaja zaman ini. Remaja yang menyertai program sebegini akan berinteraksi sesama sendiri untuk satu tempoh yang lama lalu penyemaian budi bahasa boleh dilaksanakan dengan mudah.Seterusnya,kempen budi bahasa yang dijalankan juga banyak tidak berkesan. Lantaran itu, program yang bercorak kebangsaan tentang budi bahasa harus dilancarkan oleh kerajaan dengan cara yang lebih matang.

Kesimpulannya, semua pihak harus memainkan peranan mereka dalam menyelesaikan masalah sosial ini. Budi bahasa merupakan asas kehidupan yang bermaruah lagi bertamadun buat manusia. Jika remaja masih tidak mahu berubah sudah pasti masa depan negara ini akan mengalami satu zaman kegelapan yang panjang pula kerana budi bahasa merupakan asas kehidupan manusia sejagat. Bak kata pepatah biar mati anak, jangan mati adat yang menekankan betapa pentingnya kita mengekalkan budaya berbudi bahasa ini dalam merealisasikan hasrat negara untuk menjadi negara cemerlang, gemilang, dan terbilang itu.