Jawapan

2016-02-14T00:04:03+08:00

 Menjamin perpaduan kaum dankeharmonian negaraMewujudkan rakyat yang mempunyai semangatnasionalisme yangsaling bekerjasamadanbertoleransi antara satu sama lain.Semua kaum dapat mengamalkan kebudayaan,adat resam, agama, dan bahasa masing-masingyang mempunyai keperibadian budaya danidentiti tersendiri.Sehingga sekarang masyarakat Malaysia masihhidup dalam keadaan harmoni tanpa mengiraagama, bangsa, dan warna kulit, Mengekalkan keamanan negara•Negara akan terus berada dalam keadaan aman dandamai tanpa memikirkan perbezaan sentimenperkauman,•Keamanan negara masih terjamin.•Sebagai contoh, kekacauan yang berlaku di negara-negaraluar seperti Rohingya, Afghanistan, Filipina, dan negaraluar yang lain menyebabkan telah memporak-perandakankeamanan negara. Semangat nasionalisme untukmempertahankan tanah air sendiri agak rendahmenyebabkan negara mereka untuk kacau-bilau.•Oleh sebab itu, semangat nasionalismemasih relevenpada masa kini. Mengingatkan tentang para pejuangterdahuluBergadai nyawa untuk memerdekakan negaradaripada penjajah.Dapat mengembalikan memori anak-anakmuda terhadap idola-idola kemerdekaan yangtelah rebah ketika mempertahankan negara.•Menghargai para pejuangyang telahmembebaskan tanah air daripada dijajah olehpenjajah.