(1)Mengapakah perbualan angkasawan tidak kedengaran di bulan tanpa bantuan alatan radio (2)Bagaimanakah kapal menggunakan prinsip pantulan bunyi untuk menganggar kedalaman dasar laut (3)Bagaimanakah pantulan bunyi dapat digunakan oleh nelayan untuk mengesan kumpulan ikan di dalam laut

1

Jawapan

2016-02-15T00:21:24+08:00
1.bunyi tidak boleh dipindahkan melaui vakum