Jawapan

2016-02-15T17:31:56+08:00
1.Kata sendi nama merupakankata depankepada kata nama.
2.Kata sendi bertugas sebagai kata yang merangkaikan frasa nama dengan kata-kata atau frasa-frasa yang lain.
3.Kata sendi memerlukan frasa nama untuk membentuk frasa sendi supaya dapat bertugas sebagai predikat ayat
4.Antara kata sendi yang lazim digunakan dalam Bahasa Melayu ialah seperti :di, ke, dari, daripada, kepada, pada, bagi, demi, tentang, seperti, bagai, umpama, sejak, terhadap, akan, oleh, hingga, sampai, antara, untuk, dengan, dalam,dan sebagainya.
1 5 1