Seorang penternak memelihara ayam, itk dan kambing. bilangan itik adalah 185 lebih tinggi daripada bilangan ayam. bilangan kambing adalah 675 kurang daripada bilangan itik. berapakah jumlah haiwan yang dipelihara oleh penternak tersebut?

1

Jawapan

  • Pengguna Brainly
2016-02-15T21:10:06+08:00
A + i + k = ?
i = 185 + a
k = i - 675

a + (185+a) + (i-675) = ?
a + 185 + a + (185 + a ) - 675 = ?
3a = 305
a = 101/2/3

i = 185 + 101/2/3
i = 286/2/3

k = 286/2/3 - 675
k = - 388/1/3

a+i+k = 101/2/3 + 286/2/3 - 388/1/3
          = 0 

1 5 1