Jawapan

2016-02-15T23:20:55+08:00
Min = Purata
Median = Data yang berada di tengah-tengah 
Nyatakan min bagi jadual di bawah.
Bilangan soalan dijawab (20)               Bilangan murid yang perolehi
            15                                                                    2
            18                                                                    5
            19                                                                    3

= 15+15+18+18+18+18+18+19+19+19
---------------------------------------------------------------
                           10

= 177
 ----------
    10

= 17.7
Min = 17.7

Nyataka median bagi nombor di bawah:
    3,4,5,7,8,8
= (5+7) ÷ 2
= 12 ÷ 2
= 6
Median = 6