Selesaikan ;

1 . 10 325 - (174 + 98)

2 . 729 814

i ) cari hasil tambah nilai digit 2 dan digit 8.
ii ) berdasarkan jawapan soalan ( i ), cari beza nilai tersebut dengan 1 468

3 . Q + 708 - 1 450 = 3 890

i ) apakah nilai bagi Q ?
ii ) berdasarkan jawapan soalan ( i ), bahagikan Q dengan 12

4 . rajah 4 menunjukkam satu garis nombor.

| | | | | |
760 900 X 1 180 Y

i. Cari nilai bagi X.
ii. Bahagikan dgn 100,hasil tambah X dan Y.

5. 1 624

i. Satu daripada nombor itu ialah 14 . apakah nombor yang satu lagi ?
ii. Cari hasil tambah 1 700 dgn hasil darab nilai digit 6 dan nilai digit 4.

6. Terdapat 18 kotak epal merah dan epal hijau.Setiap kotak ada 145 biji epal.

i. 1 385 biji daripadanya ialah epal merah.hitung bilangan epal hijau.
ii. Kesemua epal hijau itu dijual kepada 25 buah gerai jualan.hitung bilangan buah epal hijau di setiap gerai.

Nota: sila buat jalan kerja.....

2

Jawapan

2016-02-16T21:31:34+08:00

6)i  =18x145=2610 

      =2610+2610= 5220

      =5220-1385=3835

      =3835#

  ii)3835 bahagi 25

    =153 lebih 4 #


1 5 1
2016-02-18T04:49:38+08:00
1. 10325-(174+98)
=10325-272
=10053

3.i)Q+708-1450=3890
Q+708=3890+1450
Q=5340-708
Q=4632
ii) 4632÷12
=386