Jawapan

2016-02-17T21:06:47+08:00
Mohd Yusuf Ibrahim (1986), menterjemahkan perkataan sejarah (History) yang kita gunakan pada masa kini berpunca daripada perkataan Arab iaitu Syajaratun yang bermaksud Pohon. Dari sudut lain pula, istilah history merupakan terjemahan dari perkataan Yunani yakni Histories yang membawa makna satu penyelidikan ataupun pengkajian.