Petikan berikut merupakan ucapan Tun Abdul Razak dalam UMNO 20 Tahu

“Kita terpaksa mengeluarkan Singapura dari Malaysia dan inilah saatyang sungguh bersejarah kerana sungguhpun kita berasa sedih dan dukacita kerana satu negeri telah terpaksa keluar, tetapi kita gembira kerana kita telah dapat menyingkirkan duri dari dalam daging kita"
Sumber. Buku teks Sejarah Tingkatan 3, hlm.228

Lengkapkan pernyataan di dalam jadual di bawah tentang faktör yang menyebabkan peristiwa dalam petikan di atas berlaku.

Faktör: Pertikaian Parti Perikatan dengan PETIR
MCA telah dituduh oleh PETIR tidak mewakili kaum Cina. Dalam pilihan raya pada tahun 1964, PETIR telah bertanding _____________________ Parti Perikatan.


# sejarah tingkatan 3 bab 7 pt3

1

Jawapan

2016-03-03T17:52:30+08:00
MCA telah dituduh oleh PETIR tidak mewakili kaum Cina. Dalam pilihan raya pada tahun 1964, PETIR telah bertanding MENENTANG Parti Perikatan.