Pembentukan Persekutuan Malaysia mempunyai beberapa matlamat. Terangkan matlamat tersebut
A. Pembentukan Persekutuan Malaysia dapat mengimbangi komposisi penduduk Melayu dan bumiputera dengan bukan bumiputera
B. Pembentukan Persekutuan Malaysia dapat mengelakkan Singapura dan Sarawak daripada dikuasai oleh komunis
C. Mewujudkan pasaran ekonomi yang ' lebih luas, dapat meningkatkan taraf hidup rakyat, dapat menyatukan sumber asli dan tenaga manusia serta menghapuskan sekatan cukai antara negeri Persekutuan
D. Dapat mempercepat kemerdekaan Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei. İni kerana, saiz wilayah Singapura serta jumlah penduduk di wilayah lain yang kecil akan menyukarkan usaha untuk menuntut kemerdekaan daripada British


“Mempercepatkan kemerdekaan”

# sejarah tingkatan 3 bab 7 pt3

1

Jawapan

2016-03-03T17:59:59+08:00
Dapat mempercepat kemerdekaan Singapura,
Sabah, Sarawak dan Brunei. İni kerana, saiz wilayah Singapura serta jumlah penduduk di wilayah lain yang kecil akan menyukarkan usaha untuk menuntut kemerdekaan daripada British