Jawapan

  • madhu
  • Bercita-cita tinggi
2016-02-19T19:54:29+08:00
Negara telah memastikan setiap pelajar di negara ini menerima pendidikan dari peringkat akar umbi agar mampu melahirkan golongan yang celik huruf kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Pendidikan adalah merupakan keperluan asas bagi kanak-kanak seawal peringkat prasekolah lagi. Hal ini amat bertepatan dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu, pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Golongan muda yang didedahkan dengan kepentingan ilmu pengetahuan nescaya mereka akan dapat memberi sumbangan dan jasa kepada negara apabila mereka mencapai alam kedewasaan kelak kerana pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Pucuk pimpinan negara kita pada masa akan datang terletak pada bahu generasi muda pada hari ini. Oleh itu, tindakan kerajaan memastikan setiap pelajar menerima pendidikan wajib adalah amat wajar untuk melahirkan modal insan yang berminda kelas pertama.