Jawapan

2016-02-20T14:05:04+08:00
Contoh bandar terancang dalam tamadun Indus. Nyatakan ciri-ciri bandar terancang dalam tamadun Indus. F1 bandar dikelilingi oleh tembok F2 bandar ini terbahagi kepada dua bahagian F3 bahagian utama ialah pusat pentadbiran/keagamaan F4 menempatkan bangunan pentadbiran/tempat mandi awam/pembersihan/tempat menyimpan hasil pertanian F5 bahagian kedua ialah kawasan perumahan F6 bandar dirancang dengan rapi/susun atur yang sistematik F7 perancangan bandar dibantu dengan kemajuan ilmu geometri/pembinaan F8 perancangan bandar adalah sumbangan tamadun Mesopotamia dan Mesir Purba F9 bandar disusun berasaskan blok berbentuk empat segi F10 setiap blok dipisahkan oleh jalan raya yang lurus F11 jalan raya bersambung antara satu sama lain F12 mempunya sistem kumbahan yang terancang F13 setiap rumah mempunyai bilik mandi/tandas F14 air kumbahan disalir keluar ke longkang yang mengalir keluar di bawah jalan F15 longkang tidak ditutup terus untuk kerja pembersihan F16 bahan buangan dihantar ke pusat pembuangan di luar bandar F17 bandar dihubungkan oleh sungai sebagai jalan perhubungan 

Copy the BEST Traders and Make Money : http://bit.ly/fxzulu
2016-02-20T14:38:27+08:00
 Pembetukan bandar terancang wujud. Bandarnya terbahagi kepda 2 bahagiandan dikelilingi oleh tembok.b. Bahagianutama merupakan pusat pentadbiran dan keagamaan yang menempatkan banguan pentadbiran, tempat mandi awam yang digunakan untuk upacara ritual dan pembersihan, dan tempat penyimpanan hasil pertanian.
1 5 1