Jawapan

2016-02-20T14:36:19+08:00
1. Kedua-dua ayat ini berlainan bentuk stuktur perkataannya tetapi mempunyai maksud sama.
2. Ayat Aktif ialah ayat yang menekankan objek.
3. Ayat Pasif menerangkan benda atau orang yang dikenakan perbuatan ke atasnya.

4. Kedua-dua ayat aktif dan pasif membawa maksud yang sama walaupun bentuknya berbeza.