A circle is divided into n sectors such that the angle of the sectors form an arithmetic progression. If the angle of the smallest sector is 12 and the angle of the largest sector is 60, find the value of n.

Edited: Got the answer! Just substitute the infos given into the following equation Sn=n/2(a+l) where a=12, l=60 and Sn=360. The answer is 10!

1

Jawapan

2016-02-21T23:00:12+08:00
Unit bernilai lebih. tapi kalau pelajar dalam bahasa ini adalah satu perkara yang perlu dilakukan dengan cara yang betul .