Dalam suatu janjang geometri, hasil tambah sebutan kedua dan sebutan ketiga ialah 12 dan hasil tambah sebutan ketiga dan sebutan keempat ialah 60

cari nisbah sepunya bagi janjang itu

sebutan ketujuh bagi janjang itu

1

Jawapan

2016-02-22T17:20:11+08:00
Janjang ketujuh ialah sebanyak 720