Jawapan

2016-02-29T19:24:32+08:00
Rizab mudah tunai minimum merupakan sejumlah wang tunai atau harta kekayaan yang paling minimum  yang mesti disediakan oleh bank menurut arahan bank pusat. Jumlahnya berdasarkan kepada suatu peratusan daripada jumlah simpanan semasa.

Rizab itu berbentuk simpanan di bank pusat, pegangan surat-surat jaminan kerajaan, wang tunai di bank berkenaan dan simpanan di bank lain.

Ia bertujuan menjaga kepentingan pelanggan iaitu untuk membolehkan pelanggan mengambil simpanan mereka di bank serta untuk menjaga kestabilan sistem bank.

Rizab berkanun ialah simpanan wang tunai yang wajib dilakukan oleh bank-bank perdagangan di bank pusat. Rizab tersebut merupakan sebahagian daripada rizab mudah tunai minimum

1 5 1