Jawapan

2016-02-22T23:45:47+08:00
Ialah kata selepasnya akan disambut oleh kata nama, contoh ayat:
-Antara langkah mengatasi gejala sosial yang semakin menular dalam diri remaja ialah ibu bapa perlu memainkan peranan penting untuk membentuk sahsiah anak remaja.
adalah pula kata selepasnya disambut oleh kata selain kata nama, contoh ayat:
-Antara  punca berlakunya masalah disiplin pelajar sekolah adalah pengaruh rakan sebaya.
2016-02-22T23:46:28+08:00
Kata Pemeri ialah hendaklah digunakan di hadapan kata nama. Contoh ayat yang menggunakan kata pemeri ialah .
1. Pengetua sekolah saya ialah Paun Rahimah Bt Abdullah

Kata pameri adalah digunakan di hadapan kata djektif atau kata sendi nama seperti berikut:
2. Tarikh kejohanan itu adalah pada 15 Mei 2010-05-18
3. Adalah sukar untuk beliau membuat keputusan itu.