Selesaikan masalah simpanan Dan pelaburan.
A)Keuntungan syarikat inovasi kreatif pada tahun 2015 ialah RM5 juta.Syarikat ini melabur 40% daripada keuntungannya itu dalam
Unit amanah harta.Berapakah nilai pelaburan Itu?

2

Jawapan

2016-02-23T06:45:01+08:00
2016-02-23T15:51:18+08:00
40x5 juta = 200juta
200 juta ÷ 100 = 2 juta