Jawapan

2016-02-23T14:45:03+08:00
Min adalah cari titik tenga dahulu.selepas tambah nombor itu.selepas tambah dan bahagi dengan nombor itu.
2016-02-24T18:19:17+08:00
Min = Purata
 \frac{Jumlah data}{Bilangan data}
Contoh: Nyatakan min bagi jadual di bawah.
Markah          Bilangan murid
     7                         2
     8                         2
    10                        1

 \frac{7+7+8+8+10}{5}
= \frac{40}{5}
=8
Min = 8
1 5 1