Jawapan

2016-02-23T21:04:06+08:00
Sungai sebagai nadi sumber air semulajadi negara boleh menimbulkan bencana dan malapetaka akibat daripada kecuaian manusia dan kejadian semulajadi jika tidak diuruskan dengan sempurna. Oleh itu Program Satu Negeri Satu Sungai diujudkan bagi memastikan sungai adalah satu aset yang bernilai serta mencapai objektif seperti yang digariskan di bawah iaitu;

I.      Untuk memastikan sungai bersih, hidup dan bernilai dengan mencapai 
        kualiti air kelas II menjelang 2015.
II.     Untuk menjadikan sungai dan persekitarannya sebagai kawasan 
        rekreasi yang semulajadi.
III.    Untuk memastikan sungai bebas dari banjir dan sampah sarap.
 
Kertas ini bertujuan untuk memaklumkan mengenai konsep dan pelaksanaan program ke arah memastikan eko-sistem serta persekitaran sungai dipertahan dan dipelihara. 
1 5 1