Jawapan

  • Pengguna Brainly
2016-02-24T21:25:30+08:00

1. Dasar penaklukan bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan politik menyebabkan kawasan

yang dijajah terikat dengan peraturan British. Misalnya Naning dipaksa menjadi jajahan

takluk British dan membayar ufti menyebabkan berlaku peperangan Penghulu Dol Said

dengan British.


2. British ditentang kerana menguasai ekonomi tempatan bagi kepentingan mereka melalui

perjanjian yang dimeterai dengan pemimpin tempatan membolehkan saudagar dari Negeri-

Negeri Selat dibenarkan menjalankan perlombongan dan perdagangan bijih timah.


3. British memaksakan penduduk tempatan dengan memperkenalkan sistem cukai,

undang-undang dan peraturan-peraturan tanah untuk mendapatkan hasil yang maksimum.

Contohnya di Terengganu, penentangan berlaku kerana British telah menetapkan bahawa

setiap tanah yang hendak dibuka oleh penduduk tempatan mestilah mendapat keizinan

Mereka dan dikenakan cukai tanah yang bertentangan dengan amalan tradisi.


4. British bertindak campur tangan dalam adat resam tempatan.Misalnya di Perak, J.W.W Birch

telah campur tangan dalam adapt resam masyarakat Melayu yang diamalkan selama ini,

Iaitu amalan menggunakan orang suruhan.


5. British memaksa menerima nilai-nilai dan budaya Barat yang bertentangan dengan budaya

masyarakat tempatan.


6. Pemimpin tempatan di daerah mereka kehilangan kuasa dan pengaruh pentadbiran serta

anak buah setelah penjajahan.


7. Penentangan pemimpin tempatan mendapat sokongan anak buah mereka.


8. Rakyat menentang pelaksanaan undang-undang British yang menyulitkan kehidupan.

1 5 1