Jawapan

2016-02-26T22:20:48+08:00

1)personifikasi= memberikan sifat manusia kepada benda-benda bukan hidup

contoh- daun nyir melambai lambai

2)bahasa asing =cth: bahasa inggeris

3)dialek-loghat

4)pereibahasa

5)simile- kata perbandingan = contoh: bak, seperti,umpama

6)sinkope=kjata singkatan

7)hiperbola=menyatakan sesuatu secara berlebihan

8)asonansi=pengulangan kata vokal

#harapdptbantu