Jawapan

2016-02-27T16:47:52+08:00
Membaca merupakan kunci kepada ilmu. Ada kajian dan pendapat menyatakan bahawa budaya membaca dalam kalangan masyarakat Malaysia terutamanya orang Melayu amat kurang. Sekiranya masyarakat Malaysia ingin menambah ilmu, budaya membaca perlu dipupuk dan tindakan perlu diambil supaya minat kepada membaca ini dapat direalisasikan. Di samping itu, budaya minat membaca hendaklah dipupuk dan disemai sejak di peringkat awal kanak-kanak lagi.

RASIONAL
Pihak penganjur 'Seminar Jom Membaca 1Malaysia' merasakan kelemahan pelajar dalam pelajaran antara lain adalah kerana kurangnya minat terhadap membaca. Hal ini harus diperbetulkan dan satu seminar perlu diadakan bagi mengenal pasti dan seterusnya menangani permasalahan ini.

OBJEKTIF
Dengan adanya 'Seminar Jom Membaca 1Malaysia' ini, masyarakat akan menyedari kepentingan membaca. Dari itu, diharapkan melalui seminar ini, minat membaca akan disuntik dan dipupuk agar menjadi amalan dan budaya membaca dalam kalangan masyarakat dan seterusnya menjadi masyarakat Malaysia berilmu menjelang tahun 2020.
3 3 3