Jawapan

2016-02-27T17:49:45+08:00
Negara kita mempunyai banyak isu-isu perpaduan kaum. Ada juga yang persoalkan  sejauh manakah usaha kerajaan selama ini berhasil untuk memakmurkan perpaduan kaum, dan apakah pencapaian usaha perpaduan kaum selama ini amat lemah sehingga kerajaan memerlukan suatu sistem indikator bagi mengesan konflik perkauman. Kerajaan terus sahaja  serius untuk Malaysia lebih ke arah perpaduan kaum  setelah tercetusnya tragedi 13 Mei iaitu  rusuhan kaum yang berlaku dan kemuncak masalah perpaduan di Malaysia Justru itu Majlis Perpaduan Negara dan selaras dengan itu Kementerian Perpaduan Negara ditubuhkan. Namun saya dapat lihat bahawa bibit-bibit usaha ke arah yang sama juga telah dibenihkan dalam Perlembagaan Kemerdekaan 1957 lagi. Dalam konteks ini klausa-klausa dalam Perlembagaan Persekutuan yang menjurus kepada penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, peruntukan pelaksanaan sekolah jenis kebangsaan dan penggunaan bahasa kaum minoriti, telahpun dimaktubkan melalui Artikel 152 dan 153, yang seringkali kita rujuk sebagai ‘kontrak sosial’ antara pemimpin-pemimpin parti pelbagai etnik yang dominan di Malaysia. Parti politik juga ialah salah satu isu perpadauan kaum kerana dalam Parti Negara dan parti IMP ialah terbuka kepada seluruh atau semua orang tidak mengira kaum atau bangsa .
1 5 1
2016-02-27T17:50:03+08:00
Semakin terancam kerana golongan remaja sewenang wenangnya menggunakan bahasa yang sisingkatkan.Taklimat dialog tentang penggunaan bahasa kebangsaan dalam pengiklanan .Dialog diadakan secara bersiri dan berterusan bagi mendapatkan pandangan.