Sebuah kedai buku menjual 728 buah buku. bilangan buku sastera yang dijual adalah separuh daripada bilangan buku seni. bilangan buku sains adalah lima kali ganda bilangan buku sastera. berapakah bilangan buku yang dijual bagi setiap kategori buku tersebut?

1

Jawapan

2016-02-28T14:10:50+08:00
Buku sastera, x buku seni, y sains, z x + y + z = 728 x = 1/2 y ---- y = 2x z = 5x Gantikan nilai, x + 2x + 5x = 728 8x = 728 x = 91 y = 2(91) = 182 z = 5(91) = 455 • Bilangan buku sastera, x = 91 • Bilangan buku seni, y = 182 • Bilangan buku sains, z = 455