Jawapan

2016-02-28T22:29:42+08:00
Konsep keselamatan Negara Keselamatan membawa erti bebas daripada ancaman. Dalam disiplin pengajian keselamatan pula,konsep ini sering dikaitkan dengan keselamatan Negara, iaitu idea asalnya dicetuskan oleh US selepastamatnya Perang Dunia ke-2 (Triut dan Harf 1982: 1). Justeru, keselamatan Negara bermaksud menjagapertahanan sempadan daripada ancaman ketenteraan musuh supaya ianya wujud sebagai sebuahNegara yang merdekan dan berdaulat.Keselamatan bukan hanya menahan benteng Negara daripada serangan ketenteraan tetapi jugatermasuk isu-isu ekonomi dan isu-isu yang merantasi sempada. Malah kebanyakan isu sebenarnyabergantung antara satu sama lain. Walaupun isu-isu seperti migrasi, perdagangan dadah danpenyeludupan manusia, pencemaran alam sekitar dan kemiskinan, tidak member kesan kepadakeselamatan Negara secara mendadak, tetapi dalam jangka masa yang panjang ia mempunyai dampakke atas kelangsungan hidup sesebuah Negara.Contohnya, kita dapat lihat bagaimana isu kemiskinan yang menyebabkan beribu-ribu rakyatterpaksa berpindah dan menyeberangi sempadan untuk mencari nafkah dan keselamatan di Negara lain,seperti dari Indonesia ke Malaysia dan dari Myanmar ke Tahailand. Pendatang atau imigran pulamenjadi isu kepada sesebuah Negara terutamanya apabila mereka ini memasuki Negara asing secaratanpa izin, iaitu tanpa dokumen perjalanan yang sah

* semoga membantu
2 4 2