Jawapan

  • Pengguna Brainly
2016-02-28T21:35:00+08:00
 Legalisme

F1     hukuman berat
F2     hukuman bercorak kolektif
F3     digubal/diperkenalkan oleh ahli falsafah Han Fei Tsu
F4     undang-undang yang tegas dan kukuh dapat mengawal tingkah laku manusia
F5     dalam menjalankan undang-undang tidak harus wujud rasa belas kasihan
F6     undang-undang/penguatkuasaannya harus dipelihara tidak kira dalam apa jua keadaan
F7     perlu untuk membendung tindakan liar manusia
F8     raja mesti mempunyai kuasa yang utuh

Confucius

F9     diamalkan pada zaman Dinasti Han
F10   menekankan keperluan raja mempunyai perkerti baik
F11   menjaga keharmonian manusia dan masyarakat
1 5 1
Perundangan
Dalam tamadun China, sistem perundangannya berteraskan dua prinsip utama, iaitu hukumanberat dan bercorak kolektif . Teras undang-undang ini adalah daripada falsafah legalisme. Undang-undang ini telah digubal dan diperkenalkan oleh ahli falsafah yang bernama Han Fei Tzu pada zaman Dinasti Chin. Mengikut falsafah trsebut, undang-undang yang tegas dan kukuh dapat mengawal tingkah laku manusia.
Dalam menjalankan undang-undang tidak harus wujud rasa belas kasihan. Undang-undangdan penguatkuasaannya harus dipelihara tidak kira dalam apa juga keadaan. Ini adalah perlu untuk membendung tindakan liar manusia, dan dengan sebab itu raja mesti memiliki kuasa yang utuh.
Undang-undang yang berasaskan falsafah ini bertentengan dangan undang-undang yang berteraskan ajaran Confucius yang diamalkan pada zaman selepasnya, iaitu Zaman Dinasti Han dari tahun 206S.M.-8M. Ajaran Confucius menekankan keperluan raja mempunyai pekerti baik dan menjaga keharmonian manusia serta masyarakat.