Bungkusan A mengandungi (3k+5) biji epal dan bungkusan B mengandungi (9k-3) biji epal . Kedua-dua bungkusan mengandungi bilangan epal yang sama .
a) Bentukkan satu persamaan linear bagi maklumat di atas .
b) Cari bilangan epal di dalam bungkusan A .

1

Jawapan

2016-02-29T12:55:46+08:00
A) (3k+5) = (9k-3)

b) bilangan epal dalam bungkusan A

3k + 5 = 9k - 3
9k - 3k = 5 + 3
6k = 8
k = 8/6
k = 4/3

bilangan epal dalam bungkusan A
= 3k + 5
= 3(4/3) + 5
= 4 + 5
= 9 biji